Regulamin

U nas panują jasne zasady!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.frogtech.pl i jej podstronach. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma Frogtech.

 

Dane kontaktowe:

 

Frogtech Konstanty Wesołowski

Stępińska 22/30 lok. 013A

00-739 Warszawa

NIP: PL5242440745

REGON: 140471544

Dział handlowy: handlowy@frogtech.pl

Tel. +48 516 025 649

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prezentowanych produktów i usług a także działania strony www.frogtech.pl i dostępnego w jej ramach sklepu należy kierować na powyższe dane kontaktowe.

 1. Klientami sklepu (zamawiającymi produkty i usługi) mogą być konsumenci, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe od warunkiem korzystania z przeglądarek: IE 11/Edge, Google Chrome 30+, Mozilla Firefox 25+, Safari 8, każda z obsługą Javascript. Użycie starszych przeglądarek może uniemożliwiać poprawną pracę sklepu.
 3. Klient może w dowolnej chwili dokonać rejestracji (założyć konto) w sklepie, podając swoje dane oraz ustalając hasło dostępu. Po założeniu konta klient ma prawo wglądu w swoje dane, edytowania ich, podglądu dotychczasowych zamówień a także korzystania z formy płatności za pobraniem. Sprzedający ma prawo dokonać weryfikacji danych klienta przez wysłaniem towaru za pobraniem, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości odmówić wysyłki tego typu.
 4. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Zamieszczone na stronie zdjęcia prezentują przykładowe egzemplarze towarów i mają na celu ukazanie ich przybliżonego stanu wizualnego oraz cech ogólnych. Prezentowany towar może różnić się wyposażeniem od egzemplarzy ukazanych na zdjęciach. Zamówienie dotyczy zawsze egzemplarza o wyposażeniu i cechach opisanych w dziale „Specyfikacja”. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są produktami używanymi/poleasingowymi i objęte są gwarancją sprzedawcy, chyba że opis konkretnego towaru jednoznacznie wskazuje, że jest inaczej.
 6. Umowę kupna-sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to jest przesyłane na adres poczty elektronicznej email podany przez klienta podczas składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji może odstąpić od zawartej umowy, informując o tym klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej email i zwracając mu wszystkie otrzymane od niego wpłaty.
 7. Klient może złożyć zamówienie poprzez:
  1. wybór prezentowanych produktów wraz z proponowanymi cenami i umieszczenie ich w koszyku,
  2. kliknięcie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, t.j. wybór formy dostawy, formy płatności i podanie danych niezbędnych do poprawnego zrealizowania zamówienia,
  3. kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” po którym następuje:
   1. przejście na stronę z potwierdzeniem zamówienia w przypadku wyboru płatności przelewem lub za pobraniem (możliwość wysyłki za pobraniem dotyczy tylko klientów zarejestrowanych i zalogowanych w momencie składania zamówienia) lub
   2. przejście na stronę płatności online w wybranej przez klienta formie,
  4. dokonanie płatności.
 8. Klient może zawnioskować przy składaniu zamówienia o dokument PRO-FORMA celem dokonania przedpłaty na konto. Dokument zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej email podany przy składaniu zamówienia.
 9. Na wniosek klienta istnieje możliwość zmiany formy płatności na płatność odroczoną. Dotyczy to wyłącznie stałych partnerów handlowych oraz jednostek budżetowych i instytucji państwowych.
 10. Potwierdzone zamówienie realizowane jest w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych, przy czym poprzez moment realizacji rozumie się moment wysyłki produktów lub przygotowania ich do odbioru osobistego przez klienta. Ustalenie krótszego terminu realizacji zamówienia jest możliwe, w tym celu należy się skontaktować z działem handlowym Frogtech.
  1. Wraz z realizacją zamówienia wystawiana jest i wysyłana do klienta faktura VAT dokumentująca zakup, z wyszczególnieniem wszystkich zamówionych towarów i usług.
  2. W przypadku braku wpłynięcia oczekiwanej płatności na konto w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane przez sprzedawcę a umowa nie zostaje zawarta.
  3. W przypadku zwrotu przesyłki za pobraniem spowodowane nieodebraniem jej przez klienta, zamówienie zostaje anulowane przez sprzedającego a umowa nie zostaje zawarta.
  4. Wysyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, która doręcza przesyłki w terminie na następny dzień roboczy po nadaniu. W przypadku opóźnienia doręczenia z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej sprzedawca (Frogtech) nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 11. Możliwe jest zorganizowanie wysyłki niestandardowej:
  1. Przesyłka konduktorska z doręczeniem tego samego dnia,
  2. Dowóz dedykowanym kurierem na terenie Warszawy,
  3. Doręczenie w sobotę,
  4. Wysyłka za granicę.
 12. W celu zorganizowania jednej z wyżej wymienionych form należy przed złożeniem zamówienia ustalić taką możliwość i cenę usługi z działem handlowym Frogtech.
 13. Wszelkie regulacje dotyczące administrowaniem danymi osobowymi, prywatnością i polityką cookies określone są w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie www.frogtech.pl/polityka-prywatnosci
 14. W przypadku świadczenia usługi dzierżawy sprzętu obowiązują warunki określone w umowie dzierżawy, sporządzanej w drodze indywidualnych ustaleń.
 15. Każdy produkt objęty jest gwarancją sprzedawcy. Czas trwania gwarancji określony jest na stronie z opisem towaru. Standardowy czas trwania to 1 rok, a termin realizacji naprawy/wymiany to Next Business Day – następny dzień roboczy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę sprzętu (lub jego elementów) w okresie jej trwania na sprawny. Szczegółowe warunki mogą różnić się od standardowych w wyniku ustaleń z kupującym i wówczas określone są w karcie gwarancyjnej.
 16. Reklamacje w ramach gwarancji przyjmowane są za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie. Towary odesłane bez uprzedniego zgłoszenia nie zostaną przyjęte w ramach procedury reklamacyjnej. Priorytetem w rozpatrywaniu zgłoszenia reklamacyjnego jest zawsze możliwie najkrótszy termin przywrócenia pełnej sprawności urządzenia u klienta, dlatego procedura może się za każdym razem różnić.
 17. Frogtech umożliwia zwrot lub wymianę sprzętu na inny w terminie 14 dni od zakupu, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu i uzyskania zgody na taką operację, wraz z umówieniem jej warunków. Frogtech ma prawo odmówić zwrotu, o ile nie narusza to Ustawy o Prawach Konsumentów (Dz.U. 2014 poz. 827).
 18. Cennik kosztów dostawy jest widoczny podczas każdorazowego składania zamówienia i zależy od ilości produktów, cen rynkowych przesyłek oraz wartości zamówienia.
 19. Formy płatności elektronicznych są wyszczególnione każdorazowo podczas składania zamówienia, a realizacja płatności wymaga każdorazowo akceptacji przez klienta regulaminu świadczenia usług na stronie pośrednika (operatora) płatności.
 20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą Klientem – przedsiębiorcą zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę sprzedawcy
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 22. Sprzedawca może zmienić obowiązujący Regulamin poprzez ogłoszenie jego treści na stronie www.frogtech.pl. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie w stosunku do umów zawartych po ogłoszeniu zmiany.
ZADZWOŃ DO NAS

606 155 834

Lub wypełnij formularz

Działamy

od 2006 roku